رهبری و مدیریت کلاس

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل های دوره:

 

روش های کنترل موثر کلاس

اصول رهبری و مدیریت در کلاس

روش های کنترل افراد ناراضی در کلاس

اثر بخشی آموزش در توسعه فردی

روش های بهبود عملکرد در کلاس

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
00:02:31 ویدئو