رویکردها و روش های نوین تدریس

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل ها ی دوره:

 

میزان توجه یادگیرندگان و روش های افزایش آن

نقش های اصلی مدرس حرفه ای

ترفند های مدیریت کلاس

یادگیری و تدریس با تمرکز بر مفهوم تعامل

روش های ایجاد تعامل برای یادگیری اثربخش

رویکردهای آموزشی

تکنیک های ارائه جذاب

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
00:02:18 ویدئو