شایستگی زبان بدن در تدریس

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل های دوره:

  • قانون طلایی ارتباطات

  • زبان بدن مدرس

  • اهمیت تماس چشمی و لبخند در جذب مخاطب

  • زبان بدن فراگیران

  • سلسله مراتب بکارگیری راهبردهای اصلاح رفتار در کلاس درس

معرفی دوره
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
01:36 ویدئو