همسوسازی آموزش با نتایج کسب و کار

سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

سر فصل های دوره:

 

  • اهمیت همسوسازی آموزش با نتایج کسب و کار

  • مروری بر مدل جدید کرک پاتریک KBPM

  • معرفی مدل ROI فیلیپس

  • معرفی مدل DMADDI بر پایه شش سیگما

  • جمع بندی و پیشنهاد ها

دوره همسوسازی آموزش با نتایج کسب و کار
1
معرفی دوره (نمایش رایگان)
02:33 ویدئو